U naporima da pomogne razvoj srpske privrede, Unija poslodavaca Srbije je sprovela istraživanje među privrednicima koji čine njen najveći deo – preduzetnicima i malim i srednjim preduzećima, o njihovim potencijalima za razvoj, problemima i potrebama. Na osnovu sprovedene ankete i brojnih regionalnih sastanaka sačinjen je predlog mera koje se smatraju neophodnima kako bi se unapredio položaj preduzeća, pospešio razvoj srpske ekonomije i omogućilo otvaranje novih radnih mesta.

Skup je otvorio Nebojša Atanacković, predsednik Unije poslodavaca Srbije, ističući da veliki problem predstavlja netransparentnost nameta, s obzirom na to da 1/3 privrednika zbog velikog broja nameta koji se menjaju i više puta godišnje više ne zna šta treba da plaća, ali i to da se veliki broj nameta plaća za nepostojeće usluge.

Aleksandar Vulin, Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja istakao je da se država okreće ka privredi i da će se truditi da poslovanje učini jednostavnijim i predvidljivijim. On je ohrabrio poslodavce zauzimajući stav da država mora da učini više kako bi privreda bila rasterećenija, pri tom je naglasio da su lokalne samouprave te koje u okviru svojih ingerencija moraju da utiču na stvaranje boljeg privrednog ambijenta. Osvrćiću se na sivu ekonomiju, rekao je da je Vlada pokazala značajne rezultate u borbi protiv sive ekonomije, registrujući u kontrolama 826 radnika na crno od kojih je 396 odmah prijavljeno i tako prebačeno iz sive zone u belu. Ministra je rekao da će se nastaviti sa borbom protiv sive ekonomije kao i da će se ići ka smanjenju obaveza i administrativnih procedura kako bi se privrednicima olakšalo poslovanje u Srbiji.

Jovan Protić, nacionalni koordinator Međunarodne organizacije rada koja je omogućila da se ovo istraživanje sprovede, istakao je da MOR sprovodeći ovaj projekat u Srbiji utiče na unapređenje poslovne klime na ovim prostorima kao i na uspostavljanje jasnih pravila igre koja važe za sve. On je rekao da država treba da se ophodi prema poslodavcima kao prema klijentima koji plaćaju njene usluge, a to ne samo u cilju unapređenja poslovnog ambijenta nego i u cilju olakšavanja poslovanja tako što će obavljati svoju savetodavnu ulogu.

Aleksandar Stevanović je predstavljajući istraživanje rekao poslodavci žele da plate namete i podnesu svoj deo tereta ali da je potrebno pod hitno uvesti red u sistem parafiskalnih nameta. On je istakao da je Srbija po nivou oporezivanja slična zemljama EU, alio to Srbija sebi ne mo\e da priušti zbog toga što nije konkurentna u istočnoj Evropi s obzirom na to zemlje u našem regionu imaju znatno niža poreska opterećenja. Ovaj ekonomski stručnjak je napomenuo da je očigledno da nizak porez na profit ne može da učini Srbiju atraktivnom za poslovanje u situaciji kada su parafiskali preobimni.