U Beogradu, 19. maja 2015. godine u konferencijskoj sali opštine Zvezdara, održana je stručna konferencija pod nazivom ‘’Odgovorno poslovanje u igrama na sreću – prevencija patološkog kockanja i zaštita omladine’’ u organizaciji Sektora za igre na sreću Unije poslodavaca Srbije i reprezentativnog poslodavačkog udruženja priređivača igara na sreću Jakta.

Na ovoj interdisciplinarnoj konferenciji učestvovalo je preko 50 naučnih istražvača, predstavnika zakonodavnih i regulatornih tela, predstavnika nevladinog sektora, javnih, zdravstvenih, sportskih, prosvetnih i medijskih ustanova i predstavnika industrije igara na sreću. Prezentovano je 10 predavanja i radova koji su predstavili dostignuća, parktične primere i iskustva kao i stavove iz oblasti socijane medicine, psihologije, psihijatrije, politike, prava i zakonodavstava, igara na sreću – a sva usmerena ka društvenoj odgovornosti kada su igre na sreću u pitanju.

Mere društvene odgvornosti koje su sada propisane Zakonom o igrama na sreću Repubilke Srbije podrazumevaju da priređivanje mora biti društveno odgovorno i usmereno ka zaštiti maloletnika, prevenciji bolesti zavsnosti kod učesnika u igrama na sreću i ka zaštiti podataka o ličnostima učesnika u igrama na sreću.

Zbog toga je ova konferencija važan korak u proširenju saznanja i skretanju pažnje celukupne domaće i međunarodne javnosti na potrebu da se svi zajedno i u međusobnoj saradnji posvete društvenoj odgovornosti u igrama na sreću, edukaciji, prevenciji i zaštiti igrača i omladine od mogućeg štetnog uticaja.

Ljudi kojima je potrebna pomoć se mogu obratiti u Institut za mentalno zdravlje Srbije u Palmotićevoj, Specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti u Drajzerovoj i institutima za javno zdravlje u Srbiji. Priređivači igara na sreću koji poštuju načela društvene odgvornosti imaju specijalne brošure koje osim testa za proveru da li osoba ima problema sa kockanjem, takođe upućuju na gorenavedene ustanove po pomoć. U Srbiji postoji samo jedan Klub anonimnih kockara ’’Šansa’’ koji pruža besplatno pomoć i savetovanje. Takođe, sa svoje strane, industrija igara na sreću vrši obuku svojih zaposlenih da prepoznaju ljude koji imaju problem sa kockanjem, kao i da ih upute na stručnu pomoć.