U Palati Srbije održana je završna konferencija tvining projekta „Unapređenje socijalnog dijaloga“. Ovaj projekat finansiran od strane Evropske unije , zajedno sa ekspertima iz Slovačke, pružao je podršku Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije i reprezentativnim socijalnim partnerima. Podrška se odnosila na razvoj kapaciteta u smislu usaglašavanja radnog zakonodavstva sa standardima EU i sprovođenja efikasnog socijalnog dijaloga na republičkom i lokalnom nivou.

Na konferenciji su predstavljeni rezultati projekta i zaključeno je da treba i dalje raditi na unapređenju rada 28 lokalnih socijalno-ekonomskih saveta koji trenutno postoje u Srbiji, jer oni služe kao platforma koja omogućava socijalnim partnerima da pokreću teme i predloge. objašnjavaju i diskutuju o predlozima za promenu lokalnih politika i odluka lokalnih vlasti, a koje su od značaja za lokalni socijalno-ekonomski razvoj (problemi koji se odnose na tržište rada, strukturu obrazovanja, plate, bezbednost i zdravlje na radu, socijalna davanja, poreze, podsticaje itd.