Na okruglom stolu učestvovali su iz Instituta za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović  Dr sci. med. Dragan Ilić, direktor Instituta, Dr. Biljana Kilibarda, glavni istraživač i jedan od autora “Nacionalnog istraživanja o stilovima života stanovništva Srbije”, specijalista socijalne medicine , G.dja Mirjana Aćimović, Predsednica Komiteta za društvenu odgovornost u igrama na sreću evropske federacija Euromat i predsednica UO Sektora za igre na sreću Unije poslodavaca Srbije,  Dr sci. med. Viktor Mravčik, direktor Nacionalnog centra za praćenje droga i zavisnosti Kancelarije Vlade Republike Češke, G. din Marcus-Sebastian Martens, Centar za instedisciplinarna istraživanja zavisnosti, Univerzitetska bolnica Hamburg, G.dja Boguslava Bukovska, zamenik direktora Nacionalnog biroa za prevenciju zloupotrebe droga Poljske, G. din Helmut Kafka, potpredsenik EUROMAT-a i predsedni austrijske asocijacije Austrian Automatenverband.at.

 

Konferenciji su prisustvovali i predstavnici Instituta za mentalno zdravlje, Specijalne bolnica za bolesti zavisnosti, predstavnici zavoda za javno zdravlje iz cele Srbije, ali i udruženja organizatora igara na sreću koji su u zakonskoj obavezi da edukuju zaposlene u prepoznavanju znakova zavisnosti.

Sve veća zastupljenost igara na sreću, novih oblika kockanja i zavisnosti od kockanja nameće potrebu unapređenja odgovora svih sektora društva na ovaj narastajući javnozdravstveni problem. Učesnici konferencije dali su doprinos adekvatnom sagledavanju trenutnih izazova u vezi sa planiranjem i sprovođenjem aktivnosti koje imaju za cilj prevenciju zavisnosti od igara na sreću