Predsednik

Predsednik Unije poslodavaca Srbije

Nebojša Atanacković

Datum rođenja: 23.12.1943, u Beogradu
Obrazovanje: Saobraćajni fakultet

Vlasnik preduzeća CENTAR BOBAN.

Akcionar, predsednik upravnog odbora i jedan od većinskih vlasnika AD NAFTE.

Potpredsednik Srpskog pokreta obnove od 1995. do 2000. godine,
Poslanik skupštine Srbije u 3 mandata od 1992. do 2000. godine
Predsednik Odbora za trgovinu i turizam od 1997. do 2000. godine
Predsednik opštine Voždovac od 1996. do 2000. godine
Osnivač Unije Poslodavaca Srbije (UPS) 1994. godine
Predsednik UPS od 2000. do 2005. godine
Od 2005. godine predsednik skupštine UPS
Član Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije

Druge aktivnosti:
Višestruki šampion u automobilizmu
Zamenik predsednika Sportskog auto-moto saveza Srbije (SAMS)
Predsednik SAMS Beograda

Oženjen i otac jednog deteta.

Potpredsednik Unije poslodavaca Srbije
Miloš Nenezić

Predsedništvo

Nebojša Miletić
JOB d.o.o.

Dragan Mijanović
ALTAMED d.o.o.

Ivan Kovačević
ĐURO SALAJ a.d. 

Stanko Krstin
PRE-PRINT d.o.o.

Miloš Nenezić
TRAJAL d.o.o.

Sava Krstić
UTVA SILOSI a.d. 

Nebojša Atanacković
CENTAR BOBAN d.o.o.

Goran Kovačević
GOMEX d.o.o.

Slobodan Đinović
ORION TELEKOM d.o.o.

Slavko Novaković
UDRUŽENJE ZANATLIJA

Andreja Brkić,
AB TRADE d.o.o.

Boško Savković
ALTERNATIVA 

Nebojša Babić
Orange studio

Nataša Pavlović Bujas
Blumen Group

Izvršni odbor

Izvršni odbor je organ zadužen za vođenje poslova Unije u skladu sa zakonom i Statutom. Funkciju vd predsednika Izvršnog odbora Unije obavlja Ivan Kovačević iz Beograda, direktor Đuro Salaj a.d.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor je organ koji vrši kontrolu zakonitosti rda i poslovanja Unije. Funkciju predsednika Nadzornog odbora obavlja Biserka Dondur, dipl. ekonomista i ovlašćeni državni revizor iz Beograda.

Savet Unije poslodavaca Srbije

Savet Unije poslodavaca Srbije daje mišljenja o pravcima i prioritetima razvoja Unije poslodavaca Srbije, predlaže Predsedništvu mere za efikasniju organizaciju Unije, predlaže učešće Unije na odgovarajućim projektima i daje svoje mišljenje o već dogovorenim ili realizovanim projektima. Predsednik Saveta Unije poslodavaca Srbije je prof. dr. Slavenko Grgurević.

Skupština

Skupština je najviši organ Unije. Skupština donosi Statut, bira članove Predsedništva i Nadzornog odbora, utvrđuje poslovnu politiku i program rada Unije i odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa zakonom i Statutom.

Članovi Skupštine su svi aktivni članovi Unije, predstavljeni preko svojih ovlašćenih predstavnika.