U Uniji poslodavaca Srbije osnovan je Sektor uvoznika medicinske i stomatološke opreme.

Članovi Osnivačke skupštine Sektora su kompanije: MD IMAGING, BEOLASER, COMMEX, GORENJE GTI DOO, PAROCO MEDICAL EQUIPEMENT, AB TRADE, ARENA MEDING, ALPHAIMAGING

Za predsednika Skupštine izabran je Dragan Zlatanović, a predsednica Sektora je Milica Brkić.

Članovi Nadzornog odbora su:

  • Zoran Ivošević (COMMEX DOO) – predsednik
  • Dragan Rokić (BEOLASER)- član
  • Gordan Paroski (PAROCO MEDICAL EQUIPMENT) –član

Vizija Sektora je da postane stub okupljanja i vodeća organizacija poslodavaca u oblasti uvozna medicinske i stomatološke opreme na teritoriji Republike Srbije i kreator razvojnog privrednog ambijenta za ovu oblast, kao i privrednog ambijenta uopšte.

Misija Sektora:

1)            Formiranje organizacije poslodavaca u oblasti uvoznika medicinske i stomatološke opreme sa ciljem predstavljanja, unapređenja i  zaštite poslovnih interesa poslodavaca – članova Sektora;

2)            Pozicioniranje Sektora kao reprezentativnog udruženja poslodavaca u oblasti uvoznika medicinske i stomatološke opreme u Republici Srbiji, koje će predstavljati, unapređivati i štititi poslovne interese poslodavaca – članova Sektora pred državnim institucijama i organizacijama, organima lokalane samouprave, organizacijama zaposlenih i drugim nevladinim organizacijama i u široj javnosti;

3)            Unapređenje privrednog ambijenta za poslovanje privrednih subjekata u u oblasti uvoznika medicinske i stomatološke opreme u Republici Srbiji i stvaranje najpovoljnijih uslova za dalji razvoj tržišta i ekspanziju;

4)            Efikasno organizovanje poslodavaca – članova Sektora u cilju bolje razmene

5)            informacija i pružanja kvalitetne stručne pomoći istim.