Obaveštavaju se članovi Unije poslodavaca Srbije, da je dana, 2. novembra 2015. godine, otkazan Poseban kolektivni ugovor za hemiju i nemetale Srbije, zaključen između Saveza samostalnih sindikata hemije i nemetala Srbije i Unije poslodavaca Srbije, dana, 11. septembra 2015. godine, a koji je objavljen dana, 23. oktobra 2015. godine u Sl. glasniku Republike Srbije, broj 88/2015.

U skladu sa navedenim, poslodavci iz sektora hemije i nemetala Srbije, nemaju obavezu usklađivanja svojih opštih akata (pravilnik o radu/kolektivni ugovor kod poslodavca) i ugovora o radu, sa predmetnim PKU.