Sa velikim zadovoljstvom Vas pozivamo da prisustvujete “Pacinno Public Policy” konferenciji 10. Decembra 2015. godine u hotelu Metropol Palace, u Beogradu.

Pacinno (Platform for trans-Academic Cooperation in Innovation) je projekat u okviru IPA Adriatic Cross Border Cooperation programa u kome učestvuje Institut Mihajlo Pupin. Ovaj projekat ima za cilj stvaranje kolaboracione platforme koja će povezivati u jedinstven regionalni inovacioni sistem istraživače i akademske institucije, donosioce politika i inovativne kompanije iz osam zemalja Jadranskog regiona.

Ova konferencija će pružiti pregled stanja inovativnosti u Jadranskom regionu i posebno u Srbiji. Predstaviće probleme i izazove sa kojima se naša zemlja susreće na polju inovacija i podrške preduzetništvu i korake koje državne institucije preduzimaju u okviru podrške startapima, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima za jačanje inovativnosti.

Konferencija će biti na engleskom jeziku. Počeće registracijom učesnika u 09:30, a završiti se ručkom u 13:30