U hotelu Moskva u Beogradu održan je panel na temu „Uloga i značaj socijalnog dijaloga u politici zapošljavanja i borbi protiv rada mladih u neformalnoj ekonomiji“.
Pored predstavnika socijalnih partnera, (Unija poslodavaca Srbije, Ujedinjeni granski sindikati „Nezavisnost“, Savez samostalnih sindikata Srbije), panelu su prisustvovali i predstavnici institucija, (Ministarstvo za rad, zapošljavane,socijalna i boračka pitanja, Nacionalna služba za zapošljavanje, Inspekcija rada), predstavnici organizacija mladih,(Krovna organizacija mladih Srbije, Udruženje studenata sa hendikepom, Forum mladih sa invaliditetom), predstavnici Socijalno ekonomskog saveta Republike Srbije, Nacionalni koordinator ILO, poslodavci, kao i predstavnici brojnih organizacija koje prate politiku zapošljavanja.
Učesnici panela su predstavili podatke koji su rezultat zvaničnih statistika ili različitih istraživanja i koji, uprkos razlikama i neusaglašenosti, odražavaju lošu situaciju mladih.
Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje broj nezaposlenih mladih na evidenciji NSZ je 24,4% od ukupnog broja nezaposlenih lica, dok je udeo neformalno zaposlenih mladih do 30 godina u ukupnom broju zaposlenih mladih 21,14%, kao i da je ova vrsta zaposlenosti najzastupljenija u poljoprivredi zbog sezonskih poslova.
Istaknuto je da je zabrinjavajuća činjenica to što je u 2016. godini, Srbiju napustilo 58000 ljudi od čega 9000 ima završen fakultet/višu školu, odnosno poseduje naučna i stručna znanja, kao i da je udeo visokoobrazovanih u migrantskom toku 11 puta veći nego 70-ih godina (izvor SANU), da se za aktivne mere politike zapošljavanja izdvaja 0,1% BDP, i da to nije dovoljno, kao i da je jedan od glavnih uzroka neformalne ekonomije nedovoljan rad isnpekcije rada i loša kaznena politika.
Sve predloge i sugestije učesnika Panela kako ojačati socijalni dijalog mogu se sumirati u 3 kategorije :
1. Preventivne mere
• problem sagledati kroz neformalne mere (okrugli stolovi, radionice, seminari) i zauzeti zajednički stav
• voditi kontinuiran dijalog sa mladima i poslodavcima, i podizati svest mladima o pravima na tržištu rada
2. Podsticajne mere
• Podsticati preduzetništvo mladih i podržavati poslodavce koji legalno posluju
• Pojednostavljivanje procedura
• Efikasniji zakonski okvir za private poslodavce
• Regulisanje stručne prakse
3. Kaznene mere
• Pooštriti sankcije
• Povećati broj inspektora