Sastanak partnerskih organizacija u sklopu projekta “Nove mogućnosti za dostojanstven rad mladih u Srbiji“, imao je za cilj dogovor oko izrade početne studije  (Baseline study) koja treba da obuhvati pregled aktuelne situacije i pozicije mladih na tržištu rada.

Početna studija predstaviće osnov za izradu i razvoj budućeg  Akcionog plana za zapošljavanje mladih koji će zajedno uraditi  predstavnici sindikata i predstavnici poslodavaca.