U Beogradu, 15. i 16. septembra 2011. godine održan je seminar u zajedničkog organizaciji Unije poslodavaca Srbije, Ujedinjenih Granskih Sindikata „Nezavisnost“ i konfederacije poslodavačkih organizacija Evropske Unije – BUSINESSEUROPE, sa temom „Partnerstvo za promenu poreskog sistema“.
Učesnici seminara ispred UPS-a i UGS „Nezavisnost“ su imali prilike da čuju prezentacije Dr. Rudolfa Krikla o poreskom sistemu u Austriji, ulozi poreza na prihod kao instrumenta socijalne države i podsticanja ulaganja i razvoja, kao i o regulisanju naplate potraživanja u Austriji i pripremama Austrije za usaglašavanje nacionalnog zakonodavstva sa Direktivom Evropske Unije o kašnjenju plaćanja.

Takođe, učesnici su se kroz prezentaciju g. Gijoma Kravera, predstavnika BUSINESSEUROPE-a upoznali sa načinom na koji socijalni dijalog funkcioniše na nivou EU, i na koji način udruženja poslodavaca i sindikati mogu uticati na regulativu Evropske Unije.

Na radnom delu seminara, učesnici su konstatovali zajednički stav da se poreski sistem Republike Srbije mora menjati, i to na način da podstiče privredni razvoj i zapošljavanje. Partneri iz UGS „Nezavisnost“ i UPS-a su usaglasili svoje stavove o ovom pitanju i dogovorili dalje aktivnosti na ispunjavanju zajedničkih ciljeva u odnosima sa ostalim socijalnim partnerima.