Hiljade preduzetnika koji plaćaju porez paušalno – po prethodno utvrđenoj osnovici, još uvek nisu dobili konačni obračun poreza za 2014. godinu. To što Poreska uprava ne izvršava svoju zakonsku obavezu ne znači da paušalci ne moraju da plate porez, već predstavlja problem zanatlijama, arhitektama, poslastičarima, svim preduzetnicima čiji godišnji prihod ne prelazi 6 miliona dinara.

Zbog neodgovornog ponašanja Poreske uprave paušalci ne mogu dobiti poresko uverenje da su izmirili poreske obaveze, a samim tim ne mogu ni ostvariti prava iz zdravstvenog osiguranja, ne mogu da overe zdravstvene knjižice, ne mogu da apliciraju za dobijanje kredita, ne mogu da učestvuju u postupcima javnih nabavki, a veliki broj ne može da ugasi svoje preduzeće.

Paušalci su u obavezi da porez plaćaju mesečno po starom do konačnog obračuna, ako su platili manje, doplate, a ako su platili više, onda im je to akontacija. Zbog toga što rešenje ne stiže njihove pare ostaju zarobljene i ne mogu da ih ulože u unapređenje svoje delatnosti ili za neke druge namene.

Veliki je broj onih koji su posao pokrenuli prošle godine, a još uvek nisu dobili prvo rešenje bez kog ne znaju koliki porez treba da plate, a ne mogu ni da ugase svoje preduzeće.

Očekuje se da će Vlada menjati Uredbu koja uređuje paušalno oporezivanje. Prema važećem, osnovica je prosečna zarada isplaćena u prethodnoj godini. U obzir se uzima i mesto u kojem je radnja, broj zaposlenih, godine preduzetnika.

Od nove Uredbe očekuje se da sistem učini efikasnijim, a dok se ne usvoji, Poreska uprava bi morala da nastavi da dostavlja obračune po staroj. Krajnji rok za dostavu konačnog obračuna poreza za 2014. godinu bio je septembar 2015. godine.

No, ne pravi problem samo Poreska uprava već i APR. Veliki broj pravnih subjekata nije stigao da dostavi finansijski izveštaj zaključno sa 29. februarom zbog zastoja u funkcionisanju aplikacije i duže procedure za izdavanje elektronskog potpisa. Nezvanično je bilo reči da će APR produžiti rok za dostavu izveštaja, ali je aplikacija ipak uklonnjena sa sajta, dok preduzeća koja nisu uspela da dostave izveštaj nalaze se u prekršaju i moraju da plate kaznu ne zbog svoje greške nego zbog greške APR i njihovog softvera koji ne funkcioniše dobro.