Šta je PETUM?

PETUM – Program Edukacije, Treninga i Usavršavanja Menadžera je program stručnih seminara Unije poslodavaca Srbije organizovanih u cilju unapređenja i zaštite poslovnih interesa poslodavaca. Svi seminari su kreirani nakon sprovedenog opsežnog istraživanja o potrebama poslodavaca i analize aktuelnih propisa iz oblasti privrede.
Pojedinačni ciljevi navedenih seminara su razvoj konkurentnosti, podizanje nivoa menadžerskih veština, stručno osposobljavanje i usavršavanje kadrova (rukovodstva i zaposlenih) u domaćim privrednim društvima, valjana i pravovremena primena važećih propisa, upoznavanje sa propisima koji su u pripremi i sl.

Zašto PETUM: Novi poslovni kontakti i mogućnost poslovnog povezivanja

Podizanju kvaliteta stručnim seminarima Unije poslodavaca Srbije doprinose i sami polaznici seminara, obzirom da je najčešći slučaj da u programu edukacije učestvuju nosioci rukovodećih funkcija (menadžeri, direktori i dr.) lično, odnosno sami vlasnici preduzeća, što pruža mogućnost uspostavanja neposrednih poslovnih kontakata i poslovno povezivanje.

Zašto PETUM: Kvalitetni partneri

Program edukacije, treninga i usavršavanja – PETUM, kroz održavanje seminara, sprovodi Stručna služba Unije poslodavaca Srbije u saradnji sa partnerima – republičkim organima, organima gradskih uprava odnosno lokalnih samouprava, kao i renomiranim konsultantskim kućama koje angažuju stručne i licencirane predavače sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti edukacije kadrova u privrednim subjektima, i to kako na domaćem, tako i na inostranim tržištima.

Zašto PETUM: Povoljna cena

Prvenstveni interes Unije poslodavaca Srbije je unapređenje poslovanja i zaštita poslovnih interesa poslodavca. iz kojih razloga je formirana znatno niža visina kotizacije za učešće na seminarima u odnosu na tržišne cene, a takođe su obezbedjeni i značajni popusti za članove Unije poslodavaca Srbije.