11Na inicijativu Unije poslodavaca Srbije, pokrenutu početkom 2011. godine, koju su podržale i ostale organizacije u članstvo UO Fonda PIO – Savez samostalnih sindikata Srbije, UGS „Nezavisnost“ i Savez penzionera Srbije i Udruženje penzionera Srbije „Nezavisnost“ formirana je Radna grupa za restruktuiranje PIO Fonda, sastavljena od članova UO Fonda i predstavnika stručnih službi Fonda (direktora sektora i savetnika).

Ova Radna grupa je u aprilu 2012. godine Upravnom odboru PIO Fonda dostavila gotov predlog Polaznih osnova za strateško restruktuiranje PIO Fonda koji je UO PIO Fonda jednoglasno usvojio na sednici 18. maja 2012. godine. Polazne osnove sadrže spisak konkretnih mera za postepeno poboljšanje finansijske situacije u Fondu PIO, njegovo finansijsko osamostaljivanje i dugoročno upravljanje značajnom imovinom Fonda PIO, a sve u cilju postizanja dugoročne finansijske stabilnosti i postepenog smanjenja transfera iz Budžeta Republike Srbije ka PIO Fondu koji predstavlja najveći izdatak Budžeta Republike.

Restruktuiranje PIO fonda je nacionalni posao broj jedan, jer će dugoročna stabilizacija prilika u Fondu značajno rasteretiti Budžet Republike Srbije i stvoriti prostor za finansiranje važnih državnih razvojnih projekata kao što je Razvojna banka Srbije, povećanje subvencija i stvaranje fondova za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih grana, reindustrijalizaciju i strateška partnerstva sa domaćim i stranim investitorima u Srbiji, što treba da rezultuje povećanjem zaposlenosti i bruto domaćeg proizvoda u nastupajućim decenijama.
Organizacije koje imaju predstavnik u UO PIO Fonda svesne važnost održivosti PIO Fonda u cilju dugoročnog rasterećenja državne kase pristupili su ozbiljnoj analizi i oslanjajući se na stručno znanje ljudi koji već decenijama rade u Fondu PIO izašli sa planom šta sve treba učiniti u narednom periodu kako bi se započelo sa postepenim oporavkom PIO Fonda i njegovim osamostaljivanjem, da bi on u narednim decenijama postao garantni i investicion Fond po uzoru na slične fondove u svetu.

Upravni odbor PIO Fonda i Radna grupa za strateško restruktuiranje fonda će se, zbog teške finansijske situacije u državi, hitno obratiti novoizabranom predsedniku Republike Srbije i predsedniku Vlade RS i zatražiti prijem kako bi predstavili Polazne osnove za restruktuiranje PIO Fonda i zatražili da se sa primenom mera predloženih u njima otpočne odmah.

Polazne osnove za restruktuiranje PIO Fonda Preuzmite OVDE