Prema članu 111. Zakona o radu, poslodavac je dužan da minimalnu zaradu isplati zaposlenom u visini koja se određuje na osnovu odluke o minimalnoj ceni rada koja važi za mesec u kojem se vrši isplata.

Ovo znači da ukoliko 31.12.2016. godine budete isplaćivali minimalnu zaradu za decembar minimalna cena rada će iznositi 121 dinar, a ukoliko budete isplaćivali minimalnu zaradu za decembar u januaru 2017. godine minimalna cena rada iznosiće 130 dinara po radnom satu.