11U poslednje dve nedelje na adrese hiljada paušalnih poreskih obveznika u Srbiji stižu nova poreska rešenja sa porezom uvećanim u rasponu do 50 do 150 procenata.

Unija poslodavaca Srbije upozorava Vladu Republike Srbije i najširu javnost da će ovakva politika povećanja opterećenja privrede naterati hiljade malih privrednika da zatvore svoje firme i radnje i nastave da rade u sivoj ekonomiji.

Istovremeno, na terenu, u gradovima i opštinama Srbije ne radi se ništa da se smanji već visok nivo sive ekonomije i rada na crno. I dalje svakog dana preko carinskih prelaza ilegalno ulazi ogromna količina robe koja se distribuira crnim kanalima, čime se smanjuje promet firmama i radnjama koje legalno rade i plaćaju poreze, doprinose i desetina različitih naknada i taksi državi i lokalnim samoupravama. U nekim gradovima Srbije čak postoje slučajevi da se privrednicima koji javno u medijima govore o švercu i sivoj ekonomiji razbijaju prozori na radnjama i preti njihovim porodicama.

Dok aktuelni premijer i članovi njegovog kabineta najavljuju novu ekonomsku politiku i pomoć privatnom sektoru, poreske uprave udvostručuju paušalne poreze, a porez na imovinu je pre nekoliko meseci podignut za prosečno 400 do 500 odsto (zavisno od gradova i opština). Ozbiljna posledica podizanja poreza na imovinu nastupiće u smanjenoj tražnji za zemljištem i nepokretnostima, jer se ne isplati kupovati zemlju i nepokretnosti sa ovako visokim porezima na imovini u državi u kojoj stalno pada promet u trgovini, a kupovna moć je niska. To direktno vodi u dalju stagnaciju u grani građevinarstva i industrije građevinskog materijala.

Unija poslodavaca Srbije otvoreno pita predstavnike vlasti da li je u Srbiji ponovo došlo vreme, kao devedesetih godina prošlog veka, u kome će se većina privredne aktivnosti prebaciti u sive kanale i u kome ćemo svojoj deci koja završe škole, kao dobro roditelji, morati da savetujemo da beže iz Srbije u neku uređenu zemlju u kojoj se pošten rad i odgovorno ponašanje prema svojoj državi više cene. Srbija i danas trpi teške posledice zbog „odliva mozgova“ tokom 90-ih i kasnije u vidu nedostatka kvalifikovanog menadžerskog kadra i zanatlija u industriji.

Unija poslodavaca Srbije se više puta ovim povodom obraćala Ministarstvu finansija i tražila da ovo ministarstvo uspostavi jedinstvene kriterijume za naplatu poreza na teritoriji Republike Srbije i spreči dalje opterećivanje onih najmanjih i najslabijih na tržištu, ali nikakav odgovor nismo dobili.

Privrednicima u Srbiji je dosta kabinetskog vođenja politike od strane pojedinaca koji ne poznaju potrebe privrede. Privrednici traže da se sa resornim ministarstvima privrede i finansija jednom mesečno održavaju sastanci na kojima bi se razmatrala tekuća ekonomske situacija i kako da se prevaziđu svakodnevni problemi.

Ukoliko Vlada Srbije ne bude uspostavila stalne kanale komunkacije s privredom i dalje nastavila sa politikom opterećivanja privrede u teškim ekonomskim uslovima odgovornost za dalje ekonomsko propadanje i osiromašenje države i građana biće isključivo na pojedincima koji vode takvu politiku.

Kao privrednici koji pune budžet Srbije, apelujemo na razumnu i odgovornu politiku u ovim mukotrpnim vremenima i po privredu i po građane Srbije.