Godina 2018

Rešeno

Problem

Ovim posebnim kolektivnim ugovorom utvrđuju se prava i obaveze iz rada i po osnovu rada, lica koja obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture  i poslodavca u ugostiteljstvu, hotelijerstvu i turizmu.

Aktivnosti

Cilj ovog posebnog kolektivnog ugovora je da se obezbede jednaki uslovi poslovanja za sve poslodavce koji angažuju estradno muzičke umetnike kao i da se obezbede jednaka prava angažovanim izvođačima programa što će u velikoj meri uticati na smanjenje neformalne ekonomije u ovom sektoru.

Ishod

Zaključen je Poseban kolektivni ugovor za radno angažovanje estradnih umetnika i izvođača u ugostiteljstvu sa Samostalnim sindikatom estradih muzičara i izvođača Srbije