Potpisivanjem sporazuma o pristupanju Poslovni klub Obrenovac, koji broji preko 800 članova, postao je kolektivni član Unije poslodavaca Srbije.

Unija poslodavaca Srbije i Poslovni klub Obrenovac će u narednom periodu intezivirati aktivnosti na iznalaženju načina na koji bi se stimulisali privrednici Obrenovca da nastave svoj rad odnosno da im se omogući novi početak.

U situaciji kada država nije predvidela plan pomoći za privatne preduzetnike koji su pretrpeli štetu sredinom maja Unija poslodavaca Srbije će se zalagati kroz Socijalno-ekonomski savet da se napravi lex specialis i da im se ne nameću obaveze koje ovi privrednici ne mogu da ispune.

Potrebno je omogućiti povezivanje radnog staža za sve zaposlene i poslodavce koji su zbog poplave prekinuli privrednu aktivnost;

osloboditi od plaćanja obaveza za poreze i doprinose kako za zaposlene tako i za poslodavce;

osloboditi obaveze plaćanja PDV-a za dvostruki poreski period;

osloboditi od plaćanja poreza na imovinu za period od dve godine;

osloboditi plaćanja akontacija poreza na dobit preduzeća, preduzetnika i paušalno oporezovanih obveznika u trajanju od jedne godine;

osloboditi poljoprivrednike čija je imovina pretrpela štetu od poreza na katastarski prihod u naredne dve godine.