Poslovni klub Obrenovac poziva sve predstavnike realnog sektora u ovoj opštini, poljoprivrednike i građane na protest u četvrtak, 09.04.2015. godine u 15.30 časova, koji će se održati na gradskom trgu.
Poslovni klub Obrenovac 2014, kolektivni član Unije poslodavaca Srbije, je apolitično udruženje privatnika koje okuplja preko 850 pravnih lica I koja su upošljavala preko 3.150 radnika, nastalo posle majskih poplava prošle godine, sa ciljem da pomogne privrednicima u ponovnom uspostavljanju i revitalizaciji poslovne aktivnosti u gradu.

Ovaj sektor je pretrpeo ogromnu direktnu i indirektnu štetu, mnogi privrednici su ugasili svoje poslovanje, privredna aktivnost u gradu zamire, mnogi napuštaju grad, a oni koji su opstali ulažući ogroman trud, i uglavnom pozajmljena sredstva ili kredite, su ponovo u riziku da to izgube zbog još uvek nerešenih komunalnih problema koja predstavljaju preduslov za normalan život i poslovanje.

Skup ima za cilj da posle vise od deset meseci od katastrofalne poplave koja je zadesila Obrenovac, skrene pažnju nadležnih na još uvek nerešena pitanja potpune zaštite grada nasipima od bujičnih vodotokova okolnih reka, kao i na pitanje odvoda stajaćih voda sa teritorije grada i oranica u selima, nedovoljnih kapaciteta kanalizacione mreže, crpnih stanica i sistema za melioraciju.

S obzirom da je u pitanju egzistencijalni problem celog grada, na skup su pored privrednika pozvani I poljoprivrednici kao i građani jer smo svi potencijalno ugroženi.