Preduzeće Računovodstvo d.o.o. će dana 08.06.2016. organizovati jednodnevni POSLOVNI TRENING u prostorijama Saveza RR Srbije, Njegoševa 19, Beograd.

Poslovni trening ima za cilj da uveća znanje računovođa i drugih zainteresovanih, po osnovu tema koje će se prezentovati i gde će se kroz aktivna pitanja i odgovore omogućiti računovođama i drugim zainteresovanima, da u budućem periodu rade uspešno.

Poslovnim treninzima, u skladu sa navedenim uslovima, mogu prisustvovati sve zainteresovane računovođe, direktori i drugi zakonski zastupnici.

TEME

  1. „Korektivni događaji i ispravljanje greške iz prethodnog perioda, pre krajnjeg roka za predaju finansijskog izveštaja za 2015. / računovodstveni i poreski aspekt indirektnog i direktnog otpisa potraživanja 
    predavač mr Snežana Mitrović
  1. „Karakteristike utvrđivanja poreza na dobit za 2015. godinu, nedobitnih organizacija koje primenjuju Kontni okvir za budžetski sistem“ 
    predavač Zoran Kilibarda

Poslovni trening počinje u 11 časova.

Kotizacija za učešće na poslovnom treningu iznosi 4.000 dinara po učesniku.
U toku poslovnog treninga od 12.30 do 13.00h, predviđena je kafe pauza.

Prijavu za učešće u POSLOVNOM TRENINGU možete preuzeti OVDE (.doc)