11Obaveštavamo članove Unije poslodavaca Srbije da je otvoren direktan kanal u saradnji sa Republikom Jermenijom i prenosimo poziv konzulata Jermenije u Beogradu privrednicima iz Srbije koji su zainteresovani za poslovnu saradnju sa ovom zemljom da se preko Unije poslodavaca Srbije jave i povežu sa potencijalnim partnerima.

Ova inicijativa je pokrenuta u cilju ostvarivanja čvršćih poslovnih veza između srpskih i jermenskih preduzeća, posebno u oblasti građevinarstva, poljoprivrede, energetike, zanatstva i izrade nakita, kao i drugih industrijskih sektora koji imaju potencijal da sarađuju. Jermenija ima 2 974 191 stanovnika, a prosečan BDP po glavi stanovnika je 5600 USD godišnje. Učešće jermenske industrije u BDP je 40,8%, a poljoprivrede 19,2%, dok je nezaposlenost 7%.

Jermenija kao zemlja u razvoju nastoji da se što više otvori ka stranim partnerima, mada ima slične problema kao i Srbija – visok nivo korupcije, porast nezaposlenosti i značajno oslanjanje na doznake njenih građana na privremenom radu u inostranstvu. U oblasti ekonomskih odnosa postoji dosta tekućih problema sa Azerbejdžanom i Turskom. Ipak, u poslednjih desetak i više godina u ovoj zemlji se polako razvija žilav privatni sektor i prvenstveno firme iz sektora malih i srednjih preduzeća su zainteresovane za kooperaciju sa potencijalnim partnerima na Balkanu i u Srbiji.

Preduzeća koja žele da uspostave kontakte sa ekonomskim izaslanicima Jermenije u Srbiji u cilju povezivanja sa tamošnjim preduzećima i privrednicima mogu se obratiti Uniji poslodavaca Srbije na tel 011/3160 248, E-mail ljilja.pavlović@poslodavci.rs; info@poslodavci.rs, kontakt osoba je gospođa Ljiljana Pavlović.