Shodno unapređenju regionalnih razvojnih inicijativa Vlade Republike Bugarske i Vlade Republike Srbije i u duhu konkretnih interesa neposrednih aktera u realizaciji privredne saradnje naših dveju zemalja danas je potpisan Memorandum o saradnji Konfederacije poslodavaca i industrijalaca Bugarske i Unije poslodavaca Srbije.

Direktor Unije poslodavaca Srbije, Slavenko Grgurević je otvorio skup ističući značaj I veliki doprinos koji za privredu Srbije predstavlja potpisivanje ovog sporazuma, a predsednik UPS.

Nebojša Atanacković, predsednik UPS, rekao je da će fokus saradnje biti u oblastima energetike, informacionih tehnologija i farmacije, ali je ukazao i da Vlada RS treba se ugleda na Bugarsku i da više osluškuje glas privrede.
Konfederacija poslodavaca i industrijalaca Bugarske okuplja poslodavce koji učestvuju sa 90% BDP Bugarske i imaju 1.100.000 zaposlenih i njena glavna uloga je povezivanje i razmena kontakata u cilju unapređenja poslovanja, a potpisivanje Sporazuma o saradnji otvara put za saradnju bugarskih i srpskih firmi rekao je potpredsednik KRIB-a gospodin Dimitar Dimitrov.

Ovaj čin je od posebnog značaja za budućnost razvoja regionalne privredne saradnje između naših dveju zemalja za koje smatramo da su okosnica kreiranja pozitivne atmosfere i konkretnih akcija u prilog razvoja evropskih integracija u Regionu Zapadnog Balkana.