Predstavnici sindikata i poslodavaca potpisali su danas prvi granski kolektivni ugovor u realnom sektoru i to u oblasti hemije i nemetala. U ime Unije poslodavaca Srbije ugovor je potpisao Miloš Nenezić, potpredsednik UPS, dok je u ime Saveza samostalnog sindikata Srbije ugovor potpisao Ljubiša Nestorović.

Potpredsednik Unije poslodavaca Srbije Miloš Nenezić rekao je da je danas potpisani dokument rezultat kvalitetnih pregovora između predstavnika sindikata i poslodavaca.

On je rekao da očekuje da će granski ugovor doprineti efikasnijem poslovanju preduzeća i boljim odnosima unutar firmi.
Predsednik Samostalnog sindikata hemije i nemetala Ljubiša Nestorović rekao je da su pregovori trajali šest meseci, sa prekidima od oko dva meseca, i podsetio da je prethodni granski ugovor za ovu oblast istekao 9. januara 2015. godine.

Potpisivanju su prisustvovali pomoćnk ministra za rad Zoran Lazić, predsednik SS Ljubisav Orbović i predsednik UPS Nebojša Atanacković.
Lazić je naglasio da vlada ne učestvuje u pravljenju kolektivnih ugovora u realnom sektoru ali podržava nastojanja da se oni potpšu.

Kolektivni ugovori su deo socijalnog dijaloga, doprinose socijalnom miru, pravima zaposlenih ali i unapređuju ukupan poslovni ambijent, rekao je Lazić.

On je podsetio da je vlada u javnom sektoru potpisala granske kolektivne ugovore u svim oblastima.

Kada je u pitanju prošireno dejstvo granskog kolektivnog ugovora, Lazić je pojasnio, da resorno ministrastvo daje mišljenje a Vlada Srbije donosi odluku o proširenom dejstvu.

Predsednik Unije poslovaca Srbije Nebojša Atanacković rekao je da se zalažu za potpisaivnje granskih kolektivnih ugovora ali za uže oblasti nego što je sada slučaj.

Međutim od nečega se mora krenuti, rekao je Atanacković i ukazao da je i pojedine obaveze poslodavaca neophodno ujednačiti.

Predsednik SS Ljubisav Orbović naglasio je da će najveći značaj danas potpisanog granskog kolektivnog ugovora biti u njegovom proširenom dejstvu, ukoliko ga vlada odobri, jer će važiti za sve zaposlene u toj grani.

On je izrazio uverenje da će u narednom periodu Socijalno ekonomski savet i resorno ministarstvo dati pozitivno mišljenje a vlada doneti odluku o proširenom dejstvu.

Ovaj kolektivni ugovor sadrži antištrajk klauzulu koja predviđa da zaposleni nemaju pravo na štrajk tokom trajanja PKU za hemiju i nemetale. Kolektivni ugovor kod poslodavaca, odnosno opšti akt i ugovor o radu treba da se usaglase sa odredbama ovog kolektivnog ugovora najkasnije do 31.oktobra 2015. godine, a kolektivni ugovor stupa na snagu 30-og dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.