11Nova klasifikacija i novi opisi zanimanja izvršiće uticaj na uslge karijernog vođenja, na posredovanje u zapošljavanju, planiranje obrazovnih usluga i ostale politike i usluge koje se odnose na obrazovanje i razvoj ljudskih resursa. Nova klasifikacija trebalo bi da olakša politike razvoja ljudskih resursa u preduzećima kao i međunarodnu saradnju i regrutovanje (uključujući učešće u EURES u budućnosti).

Istraživanje o trendovima razvoja zanimanja pokazalo je da:
postoje zadaci manjeg i srednjeg nivoa složenosti u proizvodnji, građevinarstvu, zanatstvu, uslugama itd. koji se obavljaju u okviru različitih zanimanja
postoji tendencija konsolidovanja zanimanja
postoji tendencija zanemarivanja formalnog obrazovanja od strane poslodavaca što za posledicu ima često uvođenje promena u sadržaj zanimanja (što se odnosi na uređene profesije, kjoe treba institucionalizovati i kojima se treba baviti kao posebnom temom u okviru rada na Nacionalnom okviru klasifikacija)

Visoko razvijene zemlje nemaju opise pojedinačnih zanimanja već samo određenog broja specifičnih zanimanja, ovo bi trebalo usvojiti i ubuduće uvesti klasifikacione jedinice koje će biti niže od grupa jedinica i uvesti sve zadatke koji su specifični za takve grupe izvući na osnovu detaljnih opisa pojedinih zanimanja. Ovakav pristup nacionalnoj klasifikaciji umanjio bi heterogeni karakter određenih grupa jedinica koje su direktno uzete iz ISCO 08 klasifikacije čime bi se značajno pojednostavilo korišćenje klasifikacije.

Biće potrebno novu klasifikaciju uvesti u registar radnih mesta NSZ, registar nezaposlenih NSZ i ostale registre, što je uređeno Zakonom o evidenciji u oblasti rada. Nove klasifikacije će se morati uvesti i u Anketu poslodavaca (prognoza potreba za budućim zanimanjima) i ostala ispitivanja tržišta rada i evaluacije. Isto tako nove klasifikacije bi trebalo uvrstiti u sva statistička ispitivanja koja uključuju zanimanja kao statističke kategorije.