11Nakon zahteva Unije poslodavaca Srbije, Poreska uprava se javno oglasila, zamolivši paušalne obveznike poreza na dohodak od samostalnih delatnosti da se obrate nadležnoj jedinici poreske uprave kako bi se proverili razlozi povećanja i razmotrila njihova rešenja.

Poreska uprava je izjavila da je upotrebom tzv. “korektivnih kriterijuma” (poslovna reputacija, tržišni uslovi i sl.), koji su u nadležnosti lokalnih jedinica Poreske uprave, poreska obaveza paušalnim obveznicima uvećana više od iznosa koji je predviđen izmenama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti.

Stoga, upućen je poziv svim paušalnim poreskim obveznicima da se obrate lokalnoj jedinici poreske uprave radi provere poreskog rešenja i razmatranja mogućnosti za izmenu.