Unija poslodavaca Srbije je od strane Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu Republike Srbije, uključena u proces konsultacija povodom izrade teksta Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru, kao i Nacrta kodeksa ponašanja i etike inspektora.

S obzirom na činjenicu da je kompanija na čijem ste čelu verovatno bila, ali će sigurno i u budućnosti biti predmet inspekcijskog nadzora, pozivamo Vas da iskoristite priliku da date svoje mišljenje, komentare i predloge na dostavljene nacrte, kao i da date svoje predloge za unapređenje vršenja inspekcijskog nadzora, pooštrenu kontrolu rada u „sivoj zoni“ – nelojalne konkurencije, a sve u cilju poboljšanja privrednog ambijenta Republike Srbije.

Komentare možete dostaviti na e-mail: info@poslodavci.rs

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru

Nacrt kodeksa ponašanja i etike inspektora