11Unija poslodavaca Srbije, Udruženje pružalaca računovodstvenih usluga, Savez računovođa i revizora Srbije su nakon obimne analize predloga novog Zakona o računovodstvu i Zakona o reviziji saglasni da je nov predlog zakona lošiji od starog i da uvodi čitav niz novih administrativno-tehničkih zahteva i nepotrebno uvećava troškove poslovanja privrede.

Mnoga preduzeća članovi Unije poslodavaca Srbije uputila su značajne primedbe na predloge ovih zakona. Broj poslatih primedbi je najveći do sada posle poslatih primedbi na Zakon o javnim nabavkama.

Osnovne primedbe računovodstvene struke i mnogih privrednih subjekata koje su imale za cilj da smanje troškove poslovanja, ali i onemoguće bujanje privrednog kriminala i utaja i da uvedu viši nivo odgovornosti računovođa u sastavljanje finansijskih izveštaja, nisu prihvaćene. Štaviše, posle 7 godina primene načela Međunarodne računovodstvene prakse u Srbiji nacrt Zakona o računovodstvu predviđa donošenje posebnog „pravilnika” kojim će se opet na „srpski način” uređivati oblast računovodstva, što će dovesti do porasta nepoverenja u finansijske izveštaje.

Posebno zabrinjava mogućnost da se svim privrednim subjektima koji imaju godišnji promet veći od 4,4 miliona evra uvede obavezna godišnja revizija, iako mnogima među srednjim i velikim preduzećima ova revizija nije potrebna s obzirom da u njima menadžment i jedan ili dva vlasnika direktno kontrolišu finansijske izveštaje, pa nametanje ove obaveze predstavlja čisto ispumpavanje novca iz privrede.

Opšta je ocena da će ovakav zakon umanjiti transparentnost poslovanja privrednih subjekata u Srbiji, što će mnoge domaće i strane investitore odbiti od ulaganja u našu zemlju i posebno otežati kreiranje strateških partnerstava srpskih i inostranih kompanija, ali uvesti i dodatni oprez kod banaka i investicionih fondova koji odobravaju kredite ili vrše dokapitalizaciju domaćih preduzeća.

Saopštenje – Zakon o računovodstvu i Zakon o reviziji