Unija poslodavaca Srbije Vas poziva na besplatnu dvodnevnu obuku „Obuka za socijalne partnere o aktivnostima EU integracija, kao i predpristupnim fondovima i EU programima 2014-2020”

Obuka će se održati 7. i 8.12.2015. godine u sedištu Unije poslodavaca Srbije, Beograd-Zemun, Stevana Markovića 8 sa početkom u 9.00 časova

Namera ovog modula je da učesnicima pruži mogućnost sticanja znanja o sledećem:

  • EU institucije
  • Novi ciklus EU programa 2014-2020 (EUP) relevantnih za socijalne partnere
  • Mogućnosti povlačenja novca iz EU fondova
  • Kako pripremiti dobar predlog projekta i upravljati projektom koji finansira EU

 

Na kraju obuke, učesnici će moći da:

  • Prepoznaju ključne institucije EU i njihovu ulogu
  • Prepoznaju ključne programe EU za 2014-2020 koji predstavljaju mogućnost za socijalne partnere za finansiranje projekata
  • Prepoznaju mogućnosti privlačenja sredstava iz EU fondova (nacionalno i međunarodno partnerstvo)
  • Znaju koji su ključni principi izrade dobrog predloga projekta i osmisle projekat koji će se finansirati iz EU fondova
  • Navedu ključne principe pripreme dobrog predloga projekta i adekvatnog upravljanja projektom

 

9,00 – 12,30 13,30 – 16,00
DAN 1 Početak u 9:00

Očekivanja učesnika, uvod u modul

EU institucije, ciljevi Evrope 2020

EU programi 2014-2020 (EUP) relevantni za socijalne partnere

Praktičan rad

DAN 2 Dnevni rezime

Kako dobiti novac iz EU fondova

Priprema dobrog predloga projekta

Praktičan rad

Upravljanje projektima koje finansira EU

Praktičan rad

Evaluacija obuke

 

 

Projekat snosi troškove obroka i posluženja tokom pauza za sve učesnike. Projekat će obezbediti materijale za obuku, kao i olovke i sveske.