logoPredstavnici Unije poslodavaca Srbije su zajedno sa predstavnicima reprezentativnih sindikata i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja bili gosti slovačke Vlade u okviru Tvining projekta “Unapređenju socijalnog dijaloga u Srbiji”.

Od ulaska u Evropsku uniju, 2004.godine, Slovačka Republika je beležila pozitivna ekonomska kretanja zahvaljujući rastu BDP i industrijske proizvodnje, pre svega automobilske industrije, jer u Slovačkoj posluju tri velika proizvodjača automobilA Volkswagen, KIA i PSA. Ukupna privreda je u 2013. g. ostvarila pozitivne rezultata i to: rast BDP 0,9%, a industrijske proizvodnje 0,5%,stopa nezaposlenosti je 14%, prosečne zarade 800 evra, budžetski deficit 2,8% BDP, a obim spoljne trgovine 125 milijardi evra – od čega je obim robne razmene izmedju Slovačke i Srbije 300 – 400 miliona evra (0,3%) od ukupnog slovačkog obima spoljne trgovine. Pritom uvoz Srbije kontinuirano raste i u 2013.godine deficit naše razmene je iznosio 72 miliona evra. Srpske robe u izvozu su elektro-oprema i delovi za automobile, šećer, jestiva ulja, palete, a u uvozu telefoni, benzinski automobili, delovi i pribor za motorna vozila, gasna ulja i kompresori za rashladne uredjaje. Slovaci su kupili GOŠU (Smed. Palanka), izgradili Akvaterm u Bačkom Petrovcu i izgradili TE na biogas (Bač) , kao i malu solarnu elektranu na Kopaoniku.

Tokom posete i razgovora sa predstavnicima poslodavačke organizacije predstavnici UPS su predložili razne oblike saradnje sa Srbijom u mnogim oblastima: prehrambena industrija, industrija saobraćajnih sredstava, informatička i komunikaciona industrija, metalni kompleks, farmaceutska industrija, tekstil. Tokom razgovora uočeno je interesovanje za razvoj hemijskog kompleksa, energetiku, železbicu, turizam i saobraćaj. Takodje tokom ove posete bilo je govora o procesu reformi u privredi Srbije i kojom prilikom je posebna pažnjaposvećena korporativnom restrukturisanju javnog sektora, razvoju MSP i fiskalnoj reformi.

Slovački SES za razliku od našeg na nivou države sačinjavaju predstavnici Vlade, jedne sindikalne i zvanično tri poslodavačke organizacije. Posebno je zanimljivo da je treću „poslodavačku“ organizaciju ustvari čine zaposleni u javnom sektoru lokalne samouprave.