11Analizom primenjenih direktiva EU koje su u proteklih nekoliko godina unesene u domaće zakonodavstvo utvrđeno je da je proizvodnja po jedinici (komadu) proizvoda u Srbiji poskupela za prosečno 48,3%.

Država je preuzimanjem obaveza u procesu pridruživanja EU morala da regulativu u oblasti privrede, koja se ogleda u uvođenju standarda, uskladi sa evropskim zakonodavstvom. Nažalost, ministarstva, brojne agencije i druge državne institucije tom prilikom najčešće nisu koristile mogućnosti, koje postoje pri sprovođnju direktiva EU, da finasijske i administrativne obaveze uvedene privredi budu implementirane postepeno i sa minimalizacijom troškova. Tako se desilo da je privreda Srbije, već opterećena brojnim troškovima i prekomernom administracijom iz prethodnih decenija, na ovaj način dodatno pritisnuta brojnim finansijskim davanjima. U Srbiji se zapravo desilo isto što i u Bugarskoj prilikom njenog pristupanja EU – direktive EU prepisivane su u punom obliku, ne vodeći računa o posebnostima i privrednim mogućnostima određenih privrednih grana i delatnosti. Budući da država najčešće nije predvidela zasebne fondove i finansijska sredstva za implementaciju evropskih zakona i standarda, privreda je bila prepuštena sama sebi u postupku njihovog uvođenja.

Danas je jasno, nakon obavljenih analiza, da je neophodna obimna i detaljna revizija evropskih direktiva u srpskom zakonodavstvu koje se odnose na privredu, zbog toga što su ovako uvedeni standardi skupi i onemogućavaju razvoj proizvodnje i sektora usluga. Posebno su prepreka razvoju preduzeća u srednje razvijenim i nerazvijenim delovima zemlje, gde privredni subjekti ne poseduju dovoljan investicioni i obrtni kapital, a nemaju imovinu ili druga sredstva obezbeđenja pomoću kojih bi se zadužili kod banaka.