11Većina opština u Srbiji donela je odluku kojom propisuju neralno visoke iznose za takse za isticanje firmi, čime su pokazale da nemaju razumevanja za privredu, da ne vode računa o razvijenosti i prihodu privatnog sektora i da im ovaj parafiskalni namet služi za punjenje budžeta.

Opština Batočina je na primer propisala maksimalni iznos visine takse za isticanje firme, a to je čak deset prosečnih plata. Ovo nikako nije u srazmeri sa mogućnostima privrednih subjekata ove opštine imajući u vidu da Batočina spada u nedovoljno razvijene jedinice lokalnih samouprava čiji je stepen razvijenosti oko 60% od republičkog proseka. Ovde se prilikom opredeljivanja nameta ne uzima u obzir lokacija objekta i praktično se ne pravi razlika između pumpe koja se nalazi u centru grada i one koja je na periferiji ili čak i široj okolini opštine. Na ovaj način doprinosi se gašenju preduzeća i nikako se ne stimuliše otvaranje novih.

I u Novom Sadu je situacija alarmantna nakon ovogodišnjeg povećanja naknada za isticanje firmi. Ovaj iznos predstavlja težak finansijski udarac, jer se za mala i srednja preduzeća sada kreće u rasponu od 42.299,42 dinara za IV zonu do 64.271,00 dinara za I zonu za sedište, predstavništvo i za svaku izdvojenu poslovnu jedinicu na teritoriji grada Novog Sada.
Uz to gradska uprava prilikom utvrđivanja visine takse za osnovicu uzima ukupan promet poslovnog računa preduzetnika ili pravnog lica, a ne prihod kako stoji i u Zakonu o finansiranju lokalne samouprave i u gradskoj Odluci o lokalnim komunalnim taksama.

Lokalna komunalna taksa za isticanje poslovne firme je prema svemu ne samo nerealno visoka I sporna na osnovu prema načinu na koji se utvrđuje njena visina u praksi, već je i nezakonita, nerealno visoka, a sam način njenog određivanja je takođe suprotan pozitivnim propisima.
Skupština grada Novog Sada prilikom usvajanja budžeta očigledno nije vodila računa o načinu na koji će obezbediti sredstva pa je izmena visine lokalnih komunalnih taksi direktna posledica loše projekcije budžetskih prihoda i rashoda. Ovo nažalost nije slučaj samo u Novom Sadu i Batočini nego je takva situacija u velikom broju opština Srbije, a to sve samo doprinosi razvoju sive ekonomije obzirom da će privrednici i preduzetnici, pritisnuti ovakvim nametima, opstanak svog biznisa potražiti van zakonskih okvira, dok će potrošači dobijati skuplju uslugu bez ikakve garancije.

Imajući u vidu da u Zapadnoj Evropi taksa za isticanje firme ni ne postoji i da se ukida u zemljama u okruženju Unija poslodavaca Srbije će inicirati izmene Zakona o finansiranju lokalne samouprave kako bi se ograničila samovolja opština koje bez ikakvog osnova i logike podižu iznose za isticanje firmi na poslovnom prostoru od nekoliko stotina hiljada do čak 2.000.000 dinara. Najbolje rešenje bi bilo potpuno ukinuti ovu taksu ili promeniti način obračuna iznosa firmarine.