img_zakon_tnOdlukom o utvrđivanju doprinosa za građevinsko zemljište grada Beograda prekršen je Zakon o izmenama zakona o planiranju i izgradnji i time u neravnopravan položaj stavljene prigradske opštine.

U Zakonu o izmenama zakona o planiranju i izgradnji jasno stoji da osnovicu, koja se koristi prilikom utvrđivanja dooprinosa, čini prosečna cena kvadratnog metra stanova novogradnje u jedinici lokalne samouprave, odnosno gradskoj opštini.

Odlukom o utvrđivanju doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta osnovica se utvrđuje na osnovu cene kvadratnog metra novogradnje na teritoriji grada. Ovo znači da se na primer u Lazarevcu, Obrenovcu i Mladenovcu neće uzimati realna prosečna cena kvadratnog metra kaoja prema Republičkom zavodu za statistiku u ovim opštinama iznosi oko 82000 dinara nego 176055 dinara koliko iznosi prosečna cena novogradnje u Beogradu.

Pored toga, ove prigradske opštine koje su preko 50 kilometara udaljene od Beograda stavljene su u istu zonu kao i neki delovi Novog beograda i Zemuna što ne utiče dobro na stvaranje povoljnijih uslova za nove investicije u ovim opštinama u kojima su one daleko potrebnije.

Ovakvom Odlukom Skupštine grada dobili smo u prigradskim opštinama umanjenje naknade za oko 28% dok smo na Dedinju dobili umanjenje od čak 60%. Ovo ne ide u prilog punjenju gradskog budžeta, a ni povećanju obima gradnje u prigradskim opštinama. Grad će ovom odlukom na svakih 1000 kvadrata u zavisnosti od lokacije gubiti 10-20 miliona dinara jer su se cene u ekstra zonama kretale od 250000-350000 dinara,a sada je taj iznos 176055.

Dobro je to što se naknade smanjuju i ukidaju jer se na taj način podstiču investicije i proizvodnja, ali njihovi iznosi moraju da se postavljaju pravično kako niko ne bi bio stavljen u podređen položaj i kako bi se razvijale i druge opštine, a ne samo centar Beograda.

Unija poslodavaca Srbije će da zatraži od nadležnih organa grada Beograda usklađivanje ove odluke sa Zakonom o izmenama zakona o planiranju i izgradnji.