6Unija poslodavaca Srbije u saradnji sa Savezom računovođa i revizora Srbije organizuje savetovanje povodom izmena Zakona o porezu na dodatu vrednost i novih podzakonskih akata.

Uniji poslodavaca Srbije, Stevana Markovića 8, Zemun
23.10.2015. godine sa početkom u 11.00 časova

Cilj seminara je detaljno upoznavanje pravnih subjekata sa načinom primene novog Zakona o PDV-u, koji je usvojen u skupštini RS po hitnom postupku.

Od ukupno 54 člana izmenjeno je i dopunjeno čak 38 članova. Više od pola. Predložene su veoma značajne izmene u načinu obračuna I iskazivanju PDV. Primena novog Zakona je od 15. 10. 2015, dok jedan manji deo ima odloženi rok za primenu.

U fokusu savetovanja će biti:

Izmena poreske osnovice

Prenos celokupne ili dela imovine

Poreski punomoćnik

Poreski obveznik i poreski dužnik

Mesto i vreme prometa dobara i usluga

Promena poreske stope

Poreska oslobođenja

Uslovi za odbitak prethodnog poreza i izuzimanje od odbitka prethodnog poreza

Ispravka odbitka prethodnog poreza Poreski period, poreska prijava, obračun i plaćanje PDV

Povraćaj i refakcija poreza

Ostale izmene i dopune i sva dodatna pitanja koja budu bila predmet Vašeg interesovanja.

Kako primeniti izmenjene odredbe Zakona o PDV-u savetovaće Vas:

mr. Predrag Petrović, urednik priručnika Računovodstvena praksa imr. Vesna Nešić, zamenik urednika priručnika Računovodstvena praksa

Prijavu možete izvršiti putem mejla info@poslodavci.rs ili telefonom 011/3160 248, kontakt osoba Božana Knežević.

Kotizacija za ovo dešavanje iznosi 2.000,00 dinara, a za članove Unije poslodavaca Srbije 1.000,00 dinara