11Unija poslodavaca Srbije sačinila je predlog za tri promene zakonske regulative koje je neophodno hitno sprovesti kako bi se olakšalo poslovanje privrede i preokrenuo trend konstantnog pada privredne aktivnosti i tražnje na domaćem tržištu

Predlog obuhvata izmene Zakona u tri oblasti od ključnog značaja za stvaranje povoljnijeg poslovnog ambijenta i razvoj privatnog sektora – izmene Zakona o radu, smanjenje poreza na zarade iz radnih odnosa i reformu propisa u oblasti trgovine koji stvaraju neopravdane administrativne troškove.

Stavovi Unije poslodavaca Srbije nastali su na osnovu istraživanja stavova poslodavaca o poslovnom okruženju u 2013. godini, tokom koga su prikupljena mišljenja više od 200 vlasnika i menadžera kompanija koje posluju u Srbiji. Ovom prilikom identifikovani su ključni problemi koji koče razvoj privrede i formulisani predlozi za njihovo prevazilaženje i uklanjanje negativnih efekata na privredu, uz očuvanje pozitivnih funkcija ovih propisa.

Stavove Unije poslodavaca Srbije možete preuzeti ovde:

Izmene Zakona o radu
Politika oporezivanja zarada
Izmena propisa u trgovini