img_ruralni_razvojEvropska komisija usvojila je 20. januara 2015. godine, Program za ruralni razvoj u Srbiji (IPARD). Na ovaj način stvorena je osnova za podršku Evropske Unije poljoprivrednom sektoru u Srbiji, u narednih šest godina.
Na ovaj način stavraju se uslovi da naši poljoprivredni proizvođači dobiju značajnija sredstva. Poljoprivrednici će samostalno sa svojim projektima moći da apliciraju za ova nepovratna sredstva i na taj način pospeše proizvodnju i podignu nivo konkurentnosti svojih proizvoda.
Glavni ciljevi Programa su povećanje bezbednosti hrane u Srbiji i unapređenje konkurentnosti sektora poljoprivredne proizvodnje i prerade, kao i pomoć Srbiji da se postepeno uskladi sa standardima EU.

Ukupni budžet u vrednosti od 175 miliona evra biće na raspolaganju srpskim poljoprivrednicima u vidu grantova za sufinansiranje odgovarajućih investicija uz maksimalan javni doprinos od 70% prihvatljivih troškova. Ovo bi trebalo da dovede do ukupnih investicija u sektoru od oko 400 miliona evra (49 milijardi dinara).

Na osnovu detaljne i objektivne analize sektora i nakon konsultacija, odabrane su sledeće mere:
Investicije u poljoprivredna gazdinstva – grantovi će se davati proizvođačima mleka, mesa, voća i povrća i drugih useve;
investicije vezane za preradu i plasman poljoprivrednih proizvoda – namenjene mikro, malim i srednjim preduzećima za preradu mleka, mesa, voća i povrća;
organska proizvodnja – podrška će se pružati poljoprivrednim proizvođačima koji uvode metode organske proizvodnje;
sprovođenje strategija lokalnog razvoja – u okviru takozvanog „liderskog“ pristupa, lokalne akcione grupe (posebno osnovana javno-privatna partnerstva) će dobiti podršku za sprovođenje lokalnih ruralnih strategija;

diverzifikacija aktivnosti u ruralnim sredinama i poslovni razvoj – ova mera će pomoći da se razviju privatni kapaciteti za ruralni turizam, kao i
tehnička pomoć – stručnjaci iz Evropske unije će pomoći domaćim vlastima u realizaciji programa.

EU će pružati finansijsku pomoć poljoprivrednom sektoru u Srbiji kroz sistem upravljanja i kontrole koji je u skladu sa standardima dobre vladavine u savremenoj javnoj administraciji ekvivalentnoj sličnim organizacijama u zemljama članicama Evropske unije.
Nadležni organi u Srbiji trenutno pripremaju ovaj sistem uz podršku Evropske unije. Ova faza mora da se završi da bi prvi pozivi za podnošenje predloga mogli da se objave.