img_muzicki_dinar_tnNa osnovu dugogodišnjih zahteva Unije poslodavaca Srbije i inicijative koju su pred Vladom RS i u parlamentu pokrenuli Ujedinjeni regioni Srbije, Vlada RS usvojila je promene Zakona o autorskim i srodnim pravima, pa će ubuduće preko 42 000 privrednih subjekata u Srbiji izmirivati ove obaveze prema svojim realnim mogućnostima, ostvarenom prometu i geografskoj lokaciji.

Unija poslodavaca Srbije se zahvaljuje Ujedinjenim regionima Srbije i drugim političkim strankama koje su podržale zalaganje Unije poslodavaca Srbije za uvođenje reda u sistem naplate naknade za autorsko i srodna prava.

Šta će sve biti promenjeno sa usvajanjem izmena i dopuna Zakona o autorskim i srodnim pravima možete pročitati u pdf fajlu.

Promena obračuna muzičkog dinara