Projekat objedinjene naplate poreza i doprinosa koji je doprineo unapređenju rada poreskih obveznika, računovođa, Poreske uprave i poslovnih banaka, a državi obezbedio povećanje uplata poreza i doprinosa u budžet biće obezvređen ukoliko se u što kraćem roku ne obezbedi razmena podataka između Poreske uprave, Fonda PIO, RFZO.

Objedinjenom naplatom su smanjeni troškovi rada kod poreskih obveznika, kod Poreske uprave i poslovnih banaka (procena Svetske banke za 1,6 milijardi dinara). USAID je na osnovu ankete 1.009 privrednika u Srbiji u 2014. saopštio da je objedinjena naplata ocenjena kao najpozitivniji reformski projekat. MMF je pre potpisivanja aranžmana ocenio da je objedinjavanje poreza i doprinosa i uvođenje elektronskog poslovanja izuzetan napredak u reformi državne uprave.

Da bi se ostvarili puni feketi objedinjene naplate, koji su sadržani u idejnom predlogu, neophodno je završiti Informaciono-tehničku podršku kod Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja za formiranje jedinstvene baze podataka koja će biti kompatibilna sa Poreskom upravom, Fondom PIO i RFZO. To će dopineti punim efektima Objedinjene naplate, neponovljivog reformskog projekta, gde će se M4, obrazac za evidenciju staža osiguranja moći elektronski dostavljati Fondu PIO. Objedinjena naplata je i sadašnje i buduće rešenje za rad poreskih obveznika i računovođa, a u interesu države Srbije, povećanih uplata poreza i doprinosa i tačnije evidencije staža osiguranja kod Fonda PIO.

Predstavnici Unije poslodavaca Srbije su bili na sastanku sa direktorkom PIO Fonda, gospođom Draganom Kalinović, gde su zatražili da se prilikom prijave staža u Fond PIO predaje samo M4 obrazac i tom prilikom su došli do saznanja da je to za sada nemoguće, jer Poreska uprava ne dostavlja podatke ni Centralnom registru, a ni Fondu PIO. Zbog ovoga Fondu PIO moraju da se dostave podaci koje Poreska uprava već ima i time se bespotrebno stvara dodatno administriranje, odnosno vreme koje bi trebalo da se troši na stvaranje dobiti koristi se za popunjavanje formulara. Unija poslodavaca Srbije je zatražila i da se ukine i dostavljanje obrasca zahteva za predaju prijava M-4, jer sadrži sve podatke koje sadrži i M-4.

Unija poslodavaca Srbije i Fond PIO će zatražiti sastanak sa direktoricom Poreske uprave kako bi se što pre našlo rešenje za dostavljanje podataka Centralnom registru od strane PU.