Unija poslodavaca Srbije održala je radni ručak na Salašu 137 kako bi prikupila što više predloga i komentara na preporuke za unapređenje položaja mladih sa aspekta njihove zapošljivosti i boljeg položaja na tržištu rada.

Unija poslodavaca Srbije se snažno zalaže za izmenu Pravilnika o načinu i kriterijumima sprovođenja AMPZ, član 73. koji definiše kriterijume za bodovanje programa Stručna praksa koji će uvažiti predlog da se prioritet daje sektoru malih i srednjih preduzeća tamo gde je to moguće. Pored toga insistira na preraspodeli planiranih sredstava AMPZ na taj način da se poveća iznos u meri Stručna praksa.

Na radnom ručku su učestvovali predstavnici Unije poslodavaca Vojvodine, predstavnici malih i srednjih preduzeća u Vojvodini, pokrajinski sekretar za privredu, direktorka pokrajinske NSZ, direktor NSZ Novog Sada, predstavnici sindikata, direktori fakulteta i srednjih stručnih škola.

Samo 22,8% poslodavaca iz sektora MSP je imalo mogućnost da organizuje stručnu praksu uz podršku Nacionalne službe za zapošljavanje, a razlozi za to su mnogobrojni i idu od preobimne dokumentacije koja je neophodna prilikom konkurisanja, velikih troškova za mala preduzeća, manjih iznosa za korisnike, preko toga da se neretko dešava na lokalu da se prioritet daje privrednim subjektima koji imaju potpisan kolektivni ugovor.

Država mora jasno da definiše svoje prioritete, a ako je jedan od glavnih prioriteta zapošljavanje mladih onda ne treba da donosi propise koji destimulišu zapošljavanje kao što je Uredba o paušalu prema kojoj se povećava oporezivanje za 10% za svakog novozaposlenog.