6 Udruženje Forum mladih sa invaliditetom poziva poslodavce koji posluju na teritoriji Niša, Beograda, Novog Sada, Zrenjanina, Sombora i Apatina da se prijave za program radnih praksi za mlade sa invaliditetom.

Cilj programa je jačanje kapaciteta poslodavaca za sprovođenje programa radne prakse za osobe sa invaliditetom, kao načina za uspešan proces zapošljavanja osoba sa invaliditetom, u skladu sa Zakonom i postulatima društveno-odgovornog poslovanja.

Aktivnost se realizuje u okviru projekta „Aktivacijom do inkluzije u zapošljavanju”, koji je podržalo Ministarstvo omladine i sporta. Saradnici na projektu su: Nacionalna služba za zapošljavanje, Univerzitetski centar za studente sa hendikepom Univerziteta u Beogradu, Privredna komora Srbije, Udruženje poslovnih žena, Udruženje poslovnih konsultanata, Unija poslodavaca Srbije.

O programu:

Program radne prakse kreiran je na osnovu dugogodišnjeg iskustva udruženja Forum mladih sa invaliditetom u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom je stupio na snagu 15. maja 2009. godine, a odredbe čl. 24. i 29. Zakona (odredbe koje se odnose na obaveze poslodavaca) počele su sa primenom protekom roka od godinu dana od dana stupanja na snagu istog zakona, tj. od 24. maja 2010. godine. Obaveza zapošljavanja, u smislu ovog zakona, jeste obaveza svakog poslodavca koji ima najmanje 20 zaposlenih da u radnom odnosu ima određeni broj osoba sa invaliditetom (čl. 24. Zakona).

Sa druge strane, neusklađenost kompetencija osoba sa invaliditetom i potreba tržišta rada je rezultat dugotrajne i sveopšte marginalizacije osoba sa invaliditetom, kako u odnosu na formalno i neformalno obrazovanje, tako i u odnosu na zajednicu generalno. Kako bi se izašlo u susret za potrebom za sticanjem dodatnih znanja i veština i unapređenje kompetencija za zapošljavanje, Forum mladih sa invaliditetom realizuje program „Aktivacijom do inkluzije u zapošljavanju“.

Prva faza programa realizovana je u septembru/oktobru 2015. i bila je usmerena na edukaciju mladih sa invaliditetom i unapređenja kompetencija na tržištu rada. Petodnevni edukativni program realizovan je u Beogradu, Nišu i Novom Sadu, sa ukupno 40 polaznika. Predavači na određene teme bili su predstavnici poslovnog sektora, specijalizovani na određene teme (HR radionice, timski rad, veštine komunikacije, veštine prezentacije, upravljenje stresom, upravljanje vremenom, veštine prodaje…).

Druga faza programa će obuhvatiti Info sesije sa poslodavcima sa ciljem jačanja kapaciteta poslodavaca i podrške u rešavanju prepreka i problema vezanih za uspešan proces zapošljavanja osoba sa invaliditetom u svim sektorima i na otvorenom tržištu rada. Info sesije će biti organizovane u gradovima:Novi Sad, Beograd, Niš.

Više informacija o onfo sesijama i načinu prijave možete videti na http://fmi.rs/?p=4974

Treća faza programa – Radna praksa za mlade sa invaliditetom

Cilj ove faze je da mladi sa invaliditetom steknu radno iskustvo i da se oprobaju u sferi rada, što će unaprediti njihovo znanje i povećati šansu za zaposlenje. Poslodavci će imati priliku da neposredno rade sa mladima sa invaliditetom i da pripreme sistem za uspešnu inkluziju osoba sa invaliditetom.

Zainteresovana privredna društva mogu da se prijave popunjavanjem prijavnog formulara koji je dostupan OVDE.

Rok za prijavu je 20. novembar 2015. godine.

Za sve dodatne informacije, možete se obratiti Forumu mladih sa invaliditetom. Kontakt osoba je Sladjana Lević, email: sladjana.levic@fmi.rs , telefon: 011 32 20632, 069 1970845.

O FORUMU MLADIH SA INVALIDITETOM:

Forum mladih sa invaliditetom je udruženje koje već deset godina aktivno radi na društvenom uključivanju osoba sa invaliditetom, zastupanjem i promovisanjem ljudskih prava kroz uspostavljanje partnerstava, izgradnju i jačanje neophodnih ljudskih i drugih resursa i kapaciteta.

Najvažniji rezultati u oblasti edukacije/zapošljavanja:

-Osmislili smo program neformalne obuke “Inkluzivna akademija” u cilju jačanje kapaciteta osoba sa invaliditetom za zapošljavanje na otvorenom tržištu rada, koji realizujemo četvrtu godinu za redom u Beogradu, i koji je do sada pohađalo 50 osoba sa invaliditetom.

-Potpisali smo 20 ugovora sa kompanijama u cilju podrške za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Do 150 osoba sa invaliditetom je zaposleno posredstvom naše organizacije.

-Realizovali smo 16 edukacija za poslodavce u cilju smanjenja predrasuda i stereotipa prema osobama sa invaliditetom kao zaposlenima i upoznavanju sa sposobnostima i mogućnostima osoba sa invaliditetom

-Realizovali smo istraživanje sa 465 zaposlenih osoba sa invaliditetom, 194 nezaposlene osobe sa invaliditetom i 284 poslodavaca koje je doprinelo kreiranju izveštaja o položaju osoba sa invaliditetom na tržištu rada

-Izradili smo Preporuke za unapređenje procesa zapošljavanja osoba sa invaliditetom

-Razvili smo Program za karijerno vođenje mladih sa invaliditetom koji smo realizovali u 4 grada sa 132 učesnika. Program je sertifikovan u Institutu za unapređenje vaspitanja i obrazovanja.

-Posedujemo bazu kandidata koji traže posao i povezujemo ih sa poslodavcima