c294

P.T.P. DIS DOO je najveći domaći trgovinski lanac sa 21 marketa i preko 420 franšiznih partnera sa razrađenom distribucijom. DIS je porodična firma osnovana pre 25 godina iza čijeg uspeha stoji, pre svega  oslanjanje na sopstveno znanje, predan rad i princip da se drži data reč. Ono što je najvažnije, sve ovo vreme DIS se trudi da kupac u njihovim objektima može da kupi više nego na drugim mestima.

 

Predstavljamo Vam Darka Aćimovića, generalnog direktora  P.T.P. DIS D.O.O.

 

Početak karijere

 

Po završetku studija na Ekonomskom fakultetu u Beogradu počeo sam da radim u SO Velika Plana. Posle samo šest meseci sam osetio da taj posao nije u skladu sa mojim očekivanjima, temperamentom i ambicijama. Konkurisao sam na više mesta, a iz tadašnjeg Diskomerca sam poziv dobio posle dva dana. Razgovor je trajao deset minuta i već sutradan sam bio na novom radnom mestu i sa novim izazovima. Počeo sam na radom mestu rukovodioca distributivnog centra, promenio nekoliko pozicija i za relativno kratko vreme posle godinu i po dana sam dobio poziciju generalnog direktora na kojoj sam evo i danas, posle skoro 14 godina.

 

Da li je svaki početak uvek i težak?

 

 Početak kao i svaki početak bude težak, ali sam od prvog momenta sebi postavio određene ciljeve i vrlo disciplinovano sam pristupio ispunjenju. Iz ove perspektive bih mogao da kažem da početak i nije bio tako težac312k. Radio sam puno, drugačije poslove nego danas, ali sam se trudio da svaki dan po završetku posla uradim rezime odradjenog. Nisam sebi dozvoljavao luksuz da me stvari čekaju sutra i išao sam u pravcu rešavanja problema. Moj poslodavac je to umeo da ceni.

 

Naša kompanija se transformisala od velikoprodaje do modernog trgovačkog lanca. Dis je osnovan 1991. godine, ove godine slavimo 25 godina postojanja. Pre 10 godina smo otvorili svoj prvi maloprodajni objekat u Smederevu, trenutno naš sistem ima 21 maloprodajni objekat, sopstveni distributivni centar i zapošljava vise od 1.200 ljudi.

 

 Najveći izazov je sigurno bio prelazak u maloprodajne vode. Ozbiljna i temeljna tranformacija koja je podrazumevala i organizacione i marketinške promene. Trenutak kada su vlasnici kompanije odlučili da krenu u pravcu novog izazova i kada je menadžment kompanije na čelu sa mnom prihvatio taj pravac je svakako ključni izazov u dosadašnjem razvoju. Lični i sistemski izazovi su i danas mnogobrojni i svakodnevni. Jasna vizija, dobro iskmuniciran sistem vrednosti, disciplinovan pristup i upornost – dovoljan recept da se prevaziđu izazovi.

 

Trenutne prilike u trgovinskom sektoru

 

Trgovinski sektor u Srbiji trpi ozbiljne pritiske. Crno tržište buja i suočeni smo sa sve većim pritiskom sa te strane. Određene adminstrativne prepreke u manjoj meri otežavaju poslovanje i tu bi stvari uz sitnije korekcije mogle da se poboljšaju. Trenutno uslovi ekonomske krize i teška makroekonomska situacija dodatno komplikuju konkurentsku borbu. Kupci su okrenuti ka sebi, kontrolišu svoje budžete.

 

Gde vidite sebe i svoj posao u budućnosti?

 

 Verujem da će kompanija i ja sa njom uspeti u ostvarenju cilja izgradnje najvećeg srpskog maloprodajnog lanca. Verujem da mogu znanjem i iskustvom da doprinesem da se taj cilj ostvari. Kratkoročni ciljevi sadržani u borbi za što bolji bilans su nepromenjeni već godinama. Sve druge aktivnosti u poslovanju, širenje maloprodajne mreže, optimizacija procesa i aktivnosti u poslovanju, razvoj kompanije i permanentno unapređenje svih segmenata i sektora u kompaniji su u svakodnevnom i fokusu na kraći rok. Očekivanja koja sam sebi postavio su izgradnja jakog i zdravog tima, rad na top formi tima, permanentna selekcija i odabir najboljih ljudi.

 

Da li to znači da imate poseban odnos sa svojim zaposlenima?

 

 Zaposleni i saradc306nici su ključ uspeha. Parafraziraću Džima Kolinsa – bitno je izabrati prave ljude za naš autobus i naše putovanje. Pokušavam da ličnim primerom doprinesem razvoju i pojedinaca u našem sistemu. Nekada sam učestvovao u selekciji i odabiru kadrova, danas sam više fokusiran na menadžment tim. Kompanija ulaže značajne napore da motiviše kvalitetne ljude. Nisu svi uspeli da se aklimatizuju na naš sistem vrednosti, ali verujem da su oni koji su trenutno u timu dobitna kombinacija.

 

 

Koliko pažnje poklanjate mladima bez radnog iskustva?

 

 Dis trening centar u kontinuitetu sprovodi obuke za mlade ljude u našoj kompaniji. Saradnja sa Nacionalnom službom za zapošljavanje je na viskom nivou, mnogi mladi ljudi dobijaju šansu i mnogi je kvalitetno koriste. Intenizivno tragamo za mladim kvaltitetnim ljudima, a mladima u okviru kompanije nudimo programe ličnog i profesionalnog razvoja.

image004