Članovi Unije poslodavaca Srbije su se sastali sa predstavnicima delegacije bugarske privrede koja ovih dana boravi u Srbiji u sklopu posete bugarskog predsednika Rosena Levnelieva.

Na sastanku je razmatran delokrug rada poslodavačkih organizacija u Srbiji i Bugarskoj, koji se u većem obimu podudara, ali bugarski privrednici su nam preneli jedno izuzetno dobro iskustvo, a to je postojanje savet za ekonomski razvoj sačinjenog od poslodavaca i ministara. Ovaj Savet se sastaje jednom nedeljno, a na sastancima se razmatraju i usvajaju konkretne mere koje se odnose na poboljšanje stanja u bugarskoj privredi.

Bugarski i srpski privrednici su razmatrali vidove saradnje na regionalnom nivou, ali su uspostavljeni i kontakti između pojedinih bugarskih i srpskih kompanija koje će u budućnosti sarađivati.

Na čelu bugarske privredne delegacije je gospodin Cvetan Simeonov, Predsednik Bugarske komore trgovine i industrije. Pored njega sastanku će prisustvovati i Georgi Shivarov, potpredsednik Bugarske industrijske asocijacije, Petyo Milkov, potpredsednik Bugarske asocijacije industrijskog kapitala,Gabriela Sasheva Dimitrova, direktorka za međunarodnu saradnju Bugarske privredne komore, Asparuh Karastoyanov, predsednik agencije Aspolly Carras International koja se bavi biznis i konsalting uslugama, kao i gospodin Detelin Dimitrov, savetnik Ambasade Republike Bugarske.