Evropska trening fondacija (ETF) organizovala je radionicu u Torinu sa temom „Saradnja vlade i socijalnih partnera u oblasti stručnog obarazovanja i obuka – od dijaloga do partnerstva“. 

Cilj radionice je bio da se iznađu načini za unapređenje socijalnog dijaloga (kroz izgradnju partnerstva predstavnika poslodavaca i sindikata sa vladom) u cilju reforme obrazovne politike, koja će isključivo pratiti trendove tržišta rada. Učesnici Radionice su bili predstavnici državnih institucija nadležnih za oblast obrazovanja, predstavnici sindikata, predstavnici poslodavaca iz zemalja kandidata za člansto u EU, kao i iz Egipta, Maroka i Tunisa.

Svetlana Budimčević, iz Unije poslodavaca Srbije govorila je u poslednjoj sesiji na temu: „Krećemo u akciju: od dijaloga do partnerstva u oblasti stručnog obarazovanja i obuka na svim nivoima.“

 

Nakon Radionice, usvojeni su zaključci i preporuke za dalje unapređenje predmetne obasti:

 

  1. Konstatovana je različitost nacionalnih sistema, tradicije i industrijske razvijenosti, te je konstatovano da sindikati imaju poslodavačke organizacije kakve zaslužuju i obrnuto (s obzirom na činjenicu da su svi proizvod istog sistema);
  2. Stručno obrazovanje i obuke moraju biti vezani za tržište rada, ekonomski razvoj i analize u oblasti obarazovnja, pri čemu se mora voditi računa o promenama u svim ovim oblastima;
  3. Mora postojati pisana strategija i vizija, akcioni planovi za sprovodjenje strategije, koje mora pratiti adekvatan fleksibilan zakonski okvir koji će regulisti modele učenja na radnom mestu, te biti podeljena odgovornost institucija, organizacija i pojedinaca za dogovorene aktivnosti, mora se redovno izveštavati i pratiti napredak, te javno promovisati ceo proces. Takođe, bitno je unificirati jezik i terminologiju u ovoj oblasti;
  4. Reforma stručnog obrazovanja i obuka, nije moguća bez kolektivne akcije svih zainteresovanih strana, i ovo pitanje mora postati jedno od osnovnih u socijalnom dijalogu. Socijalni partneri moraju biti deo svih procesa – od podnošenja inicijativa, do kooperacije i konsultacije. SD je moćan alat koji se nedovoljno koristi, često i zbog nedostatka tradicije, on je svakako izazov za sve vlade, a često ni socijalni partneri, zbog suprotstavljenih interesa nisu spremni na saradnju;
  5. U ovom procesu je bitan sektorski pristup;
  6. Obuke i treninzi su investicija u budućnost kompanije, ali i celokupnog društva, i to je win-win kombinacija, u kojoj i poslodavac i zaposleni dobijaju (ako postoji želja da se zaposleni uključe u treninge, mora se investirati u socijalni dijalog, a najbitniji je onaj SD koji se vodi između zaposlenog i poslodavaca). Takođe, bitna je obuka mentora u kompanijama i profesorskog kadra;
  7. Bitna je podrška države kroz adekvatne programe.