11U Delegaciji Evropske Unije održan je sastanak šefa Delegacije Evropske Unije, Ambasadora Majkla Devenporta i predsednika Unije poslodavaca Srbije, Nebojše Atanackovića.

Sastanak je bio posvećen stanju socijalnog dijaloga u Srbiji i funkcionisanju Socijalno-ekonomskog saveta. Razmatrani su problemi u funkcionisanju ovih institucija i načini na koji bi Delegacija Evropske Unije mogla da pomogne u narednom periodu.

Takođe, na sastanku je bilo reči i o radu na novom nacrtu Zakona o radu, kao i o problemima tripartitnog upravljanja PIO fondom, u kome je Unija poslodavaca Srbije preskočena za mesto predsednika Upravnog odbora.