Na poziv Slovenačkog udruženja poslodavaca u Tirani je organizovan sastanak gde su
učešće uzele poslodavačke i sindikalne organizacije Srbije, Crne Gore, Makedonije, Albanije
i Hrvatske sa ciljem da se razmene iskustva u oblasti uspostavljanja ravnoteže između
posla i porodičnog života i rodne ravnopravnosti. U prethodnoj godini realizavana su
nacionalna istraživanja o rodnoj ravnopravnosti i usklađenosti radnih obaveza sa
porodičnim kroz analizu zakonodavnog okvira, kolektivnih ugovora, praksom u
kompanijama i sl. Ideja je da se ova istraživanja publikuju i javno predstave. Na sastanku u
Tirani diskutovalo se o mogućoj listi preporuka koje će se fokusirati na zakonodavstvo,
kolektivne ugovore kao i preporuke na nivou kompanija.
U oblasti zakonodavstva, a na osnovu pristiglih nacionalnih izveštaja zemalja učesnica,
preporuke polaze od uvođenja prava na odsustvo oca posle rođenja deteta (porodiljsko
odsustvo)u onim zemljama gde ovo pravo nije usvojeno, pristupačni i kvalitetni servisi i
podrška za negu dece ranog uzrasta, jednaka zarada žena i muškaraca za isti posao koji
obavljaju.
U oblasti kolektivnih ugovra preporuke se odnose na:
-Rad od kuće-rad na daljinu (ili deo radnog vremena) za zaposlene radi roditeljskih
obaveza;
-Ograničenje u pogledu postavljanja zaposlenih roditelja sa decom ispod 3 (6) godina na
drugo radno mesto ;
-Fleksibilno radno vreme;
-Ograničenja u pogledu rada vikendom za zaposlenog koji ima dete mlađe od 3 godine,
trudnicama, dojiljama;
-Pravo na korišćenje, odsustva, godišnjeg odmora i slično.
Tokom sastanka u Tirani, prof.dr Ermira Qosja predstavila je aktuelnu situaciju u Albaniji u
oblasti rodne ravnopravnosti. Njena prezentacija je prepoznala žene u Albaniji kao nov
potencijal koji je osnažen i koji u sve većoj meri uzima učešće u privrednim aktivnostima.
Žena je manje na rukovodećim pozicijama u odnosu na pripadnike muškog pola, a još uvek
nemaju zavaničnu statistiku koja se bavila visinom zarada žena i muškaraca na istim
pozicijama.
Imali smo priliku i da upoznamo ženu preduzetnicu koja vrlo uspešno vodi sajt koji se bavi
mladim ljudima u Albaniji i ima za cilj da im obezbedi kvalitetne informacije iz oblasti
obrazovanja i zapošljavanja.

Koli