U Uniji poslodavaca Srbije sastali su se predstavnici Udruženja za zapošljavanje i posredovanje sa predstavnicima Sektora zapošljavanja UPS  kako bi razgovarali o mogućoj saradnji dve delegacije na izradi Nacrta zakona o radu preko agencija za privremeno zapošljavanje.

 

Nebojša Miletić, član Radne grupe za izradu Nacrta zakona o radu preko agencija za privremeno zapošljavanje, na sastanku  je izjavio da su vrata Unije otvorena i da će mu biti drago da se uspostavi saradnja i razmenjuju predlozi, ali da će se, kao član Radne grupe delegiran ispred Unije poslodavaca Srbije, zalagati za slobodno tržište, štititi interese članova UPS i protiviti se svakoj vrsti monopola. On je istakao da je u okviru Sekotra zapošljavanja UPS već formirana radna grupa sastavljena od članova Sekotra koja usaglašava stavove pre svakog sastanka Radne grupe Ministarstva za rad koja se bavi izradom ovog zakona.