SEKTORI UNIJE

Po ugledu na gransko organizovanje poslodavaca u okviru BUSINESSEUROPE – organizacije poslodavaca na nivou Evropske unije, polazeći od misije Unije poslodavaca Srbije kao nezavisne organizacije slobodno udruženih poslodavaca, koja predstavlja kolektivni glas poslodavaca, zastupa i štiti njihove interese i pomaže poslodavcima da unaprede poslovanje, organizacije koja promoviše odgovorno poslovanje, održivi razvoj i unapređenje privrednog ambijenta, a iz razloga specifičnih potreba poslodavaca – članova Unije poslodavaca Srbije s obzirom na delatnost koju obavljaju, Unija je organizovana kroz sektore.

Sektori Unije, ciljevi, područje delovanja, unutrašnja organizacija i organi, kao i druga pitanja od značaja za njihov rad uređeni su posebnim pravilnikom, koji možete preuzeti ovde.

U skladu sa Pravilnikom, Unija ima sledeće sektore:

 1. Sektor metalne, elektro industrije, rudnika metala i metalurgije
 2. Sektor građevinarstva, industrije građevinskog materijala i stambene industrije
 3. Sektor hemijske, gumarske industrije i industrije nemetala
 4. Sektor industrije tekstila, odeće, kože i obuće
 5. Sektor energetike i energetskog rudarstva
 6. Sektor farmaceutske i medicinske privrede
 7. Sektor biljne proizvodnje
 8. Sektor prehrambene industrije
 9. Sektor šumarstva, prerade drveta i industrije nameštaja i papira
 10. Sektor stočarstva i prerade stočarskih proizvoda
 11. Sektor trgovine
 12. Sektor turizma
 13. Sektor informacione tehnologije i telekomunikacije
 14. Sektor saobraćaja
 15. Sektor bankarstva, osiguranja i drugih finansijskih institucija
 16. Sektor kreativne industrije
 17. Sektor stručnih, naučnih i tehničkih delatnosti
 18. Sektor obrazovanja
 19. Sektor privatnog obezbeđenja i ostalih uslužnih delatnosti
 20. Sektor bezbednosti i zdravlja na radu
 21. Sektor protivpožarne zaštite
 22. Sektor reciklaže
 23. Sektor komunalnih delatnosti
 24. Sektor preduzetništva.

Odlukom Predsedništva Unije, mogu se formirati i drugi sektori u Uniji.

Delatnost sektora je praćenje i analiziranje privrednih kretanja u određenom sektoru privrede i predlaganje mera radi unapređivanja uslova rada i poslovanja članova, pružanje pomoći članovima u definisanju njihovih poslovnih politika, te vršenje i drugih poslova i zadataka kojima se razvija i unapređuje poslovanje određene grane privrede.