Na današnjoj sednici Socijalno-ekonomskog saveta nije doneta odluka o visini minimalne cene rada za 2016.godinu.

Predsednik Unije poslodavaca Srbije rekao je da će radna grupa koju čine predstavnici četiri organizaciona dela SES-a sutra u podne održati sastanak i da će tada početi razmatranje njihovih predloga.
Uzimajući u obzir da nije došlo do značajne promene stope zaposlenosti, stope rasta BDP-a, potrošačkih cena, prosečne zarade u Republici Srbiji, da je produktivnost opala Unija poslodavaca Srbije je zauzela stav da minimalna cena rada za 2016. godinu treba da ostane ista kao za 2015, odnosno 121,00 dinara po radnom času.
Usvojena Strategija za podršku razvoja malih i srednjih preduzeća, preduzetništva i konkurentnosti za period od 2015. do 2020. godine (27.03.2015.) predviđa unapređenje poslovnog okruženja, smanjenje poreskih obaveza, lakši pristup izvorima finansiranja kao i rast sa sadašnjih 315.412 na 350.000 kao i rast broja zaposlenih u sektoru MSP. Jedini način da se ovo zaista ostvari i da država prihoduje od novih poreskih obaveznika jeste da se uvažavaju realne mogućnosti ovog sektora. Povećanje minimalne zarade u situaciji kada oko 40% zaposlenih radi u javnom sektoru povećaće rashode države i umanjiti mogućnost poslodavcima iz realnog sektora.

Ministarstvo finansija je danas takođe zauzelo stav da bi minimalna cena rada trebala da ostane na istom nivou, jer bi utvrđivanje minimalne cene rada na višem nivou od važećeg, dovelo do rasta potrebnih sredstava za plate u državnoj upravi, javnim službama i jedinicama lokalne vlasti za 2016.godinu, i naredne budžetske godine, u odnosu na planirana sredstva za te namene i povećanje deficita države.

UGS Nezavisnost predlaže povećanje minimalne cene rada za 15% u 2016. godini, pa bi po njihovom predlogu minimalna cena rada u narednoj godini trebala da iznosi 140,00 dinara. Samostalni sindikat Srbije predložio je da minimalna cena rada u 2016. bude 143,55 dinara.