Unija poslodavaca Srbije poziva svoje članove da postanu deo humane akcije Sindikata srpske policije i da u skladu sa svojim mogućnostima pruže finansijsku pomoć Trajković Aleksandru koji se leči od teške bolesti karcinoma pluća. Pružimo zajedno šansu ovom mladom policajacu-pozorniku, koji je uzoran čovek i otac dvoje dece da se leči u inostranstvu jer troškovi lečenja znatno prevazilaze do sada prikupljena sredstva.
Broj računa Trajković Aleksandra je 200 74073824 21 u poštanskoj štedionici. Ukoliko budete izvršili uplatu obavestite Sindikat srpsle policije o tome.
Zvanična molba za finansijsku podršku je na sledećem linku Molba za finansijsku podrsku