Godina 2015.

Nerešeno

Problem

Aktivnosti

Unija poslodavaca Srbije je održala sastanak sa direktorkom Fonda PIO i iznela predlog za smanjenje dokumentacije koja je potrebna za prijavljivanje staža.

Ishod

Napori su idalje u toku.