U okviru projekta “Turizam su ljudi” održana je radionica za poslodavce i sindikate pod naslovom “Socijalni dijalog u sektoru turizma i ugostiteljstva i EU iskustva i praksa”. Osnove ovog dijaloga na nivou EU su predstavili gospođa Kerstin Hovald (Evropeska federacija sindikata hrane, poljoprivrede i turizma) i gospodin Anže Hiršl iz Asocijacije poslodavaca Slovenije, a potom je predstavljen rad ostalih stejkholdera koji oblikuju poslovni milje ovog sektora: Ministarstvo turizma, Turistička inspekcija, Inspekcija rada, Turistička organizacija Srbije i Privredna komora Srbije.

 

Glavni zaključak radionice je da je očito potrebno organizovati ovakve radionice i bilateralne razgovore između predstavnika poslodavaca i radnika s obzirom na to da postoje mnoge goruće teme i pitanja koja guše razvoj ovog, važnog po srpsku privredu, sektora.

 

Obe strane nisu zadovoljne nivoom uključenosti u izradu strateških dokumenata i zakonskih i podzakonskih akata, kao ni stanjem u sektoru.

 

Dok poslodavce, sa jedne strane, guše fiskalna i parafiskalna opterećenja, neformalna ekonomija, administrativne barijere i česte promene zakona, sindikati su, sa druge strane, nezadovoljni činjenicom da ne postoji kolektivni ugovor za ovaj sektor, da se cena minimalne zarade nije dugo menjala i izrazili su svoju bojazan zbog zloupotrebe rada preko agencije.

 

Problem kvalitetnog obrazovanja i nedostatka praktičnog znanja koje ide u korak sa potrebama sektora, naročito među mladima, je takođe obostrano prepoznat, te su učesnici još jednom pozvani da se češće sastaju i zajedničkim dijalogom i naporima utiču na kvalitetne promene koje će ići na ruku uspešnijem poslovanju i razvoju ovog sektora.

P1011413 P1011416 P1011423 P1011362 P1011363 P1011366 P1011376 P1011388 P1011394